Sinop Üniversitesi
INAREK


Toplantı Tarihleri


İnsan Araştırmaları Etik Kurulu “İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi”nin 7. Maddesi b fıkrasına göre; olağan toplantılar dışında, başvuru yoğunluğu veya acil işler dışında 06.05.2015 tarih ve 2015/01 Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen tarihlerde yılda 4 kez toplanacaktır.


Toplantı Tarihleri:

  • Mart Ayının ilk haftası,
  • Haziran Ayının ilk haftası,
  • Eylül Ayının ilk haftası,
  • Aralık Ayının ilk haftası.

  • Üniversitemiz                                       Yönetim                             Akademik Birimler                                    İdari Birimler