İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU
TR
EN


DUYURULAR
ETKİNLİKLER
Anasayfa

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, Sinop Üniversitesi çatısı altında araştırma yapan tüm çalışan ve öğrencilerin insan katılımcılarla yürüttükleri araştırmaların etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için olası en doğru kararı vermeye çalışmak, üniversitemizde evrensel ve çağdaş araştırma etiği standartlarına farkındalık kazandırmak ve bu farkındalığı geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016