Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Nuri DİCLE

Başkan

Tel: 0 368 271 55 26
Dahili:2038
e-posta: andicle[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇEK

Başkan Yardımcısı

Tel: 0 368 271 55 16
Dahili:4243
e-posta: songul.cek[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. H. Demet CABAR

Üye

Tel: 0368 271 52 48
Dahili: 6661
e-posta: dcabar[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARAMAN

Üye

Tel: 0 368 271 55 26
Dahili:2062
e-posta: pkaraman[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAM TOSUN

Üye

Tel: 0 368 271 55 26
Dahili:2071
e-posta: fctosun[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd AYDIN

Üye

Tel: 0 368 271 53 23
Dahili:4945
e-posta: cuneydaydin[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DEMİRCİ

Üye

Tel: 0 368 271 55 26
Dahili:2095
e-posta: idemirci[@]sinop.edu.tr