Birim temsilcileri; akademik birimler, rektörlük idari birimler, koordinatörlükler, uygulama ve araştırma merkezlerinde oluştuğundan birimimizde “Birim İç Kontrol Temsilcisi” bulunmamaktadır.